FORUMUŁA

Spotkania w formie debat, warsztatów, case studies i prezentacji odbywające się w Warszawie, a docelowo również w głównych miastach w Polsce. Rezultatem pracy Instytutu w tym obszarze będą prezentacje, studia przypadków, analizy, artykuły, wspólne publikacje i wystąpienia. Będziemy analizować wspólnie dobre rozwiązania: w centrach i na ulicach handlowych, sklepach jak i te nietrafione aby tworzyć przyjazną tkankę miejską i handlową miast.
Materiały z podsumowaniem spotkań są dostępne w e-bibliotece dla członków klubu Retail & e-Commerce, publikowane całościowo lub w zakresie wniosków na łamach pism partnerów medialnych Instytutu.

DLA KOGO

Kadra zarządzająca i operacyjna zespołów mających realny wpływ na zakres przebudów, rozbudów i modernizacji centrów i sieci handlowych.

JAK CZĘSTO

Tak często jak członkowie grupy tego oczekują, ale nie rzadziej niż 4 razy w roku.

JAK PRACUJEMY?

Spotykamy się, poznajemy, rozmawiamy na najważniejsze tematy i zagadnienia, włączamy w nasze prace współpracowników, znajomych, partnerów w biznesie i ekspertów. Poszukujemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania, szukamy źródeł wiedzy, informacji i inspiracji, dzielimy się doświadczeniami i kontaktami. Ważnym elementem naszych spotkań są prezentacje i wykłady, otwarte dyskusje i analizy studiów przypadków z ekspertami spoza branży, których doświadczenie i rozwiązania są kluczem do przełamania utartych schematów działań. 

DOŁĄCZ i ZYSKAJ
Karta Klubowa

Udział w spotkaniach nie wymaga dodatkowych opłat dla firm posiadających złotą lub srebrną kartę klubową. Jeżeli w trakcie pracy naszej grupy pojawiają się dodatkowe koszty, np. honorarium dla ekspertów, to spotkania z ich udziałem będą dodatkowo płatne lub obniżą kwotę rocznego abonamentu wykupionego przez firmę na dany rok. Jeżeli będzie to badanie to jego koszty zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy firmy, chcące wziąć w nim udział. Materiały końcowe, główne wnioski jak i zakres badań, będą dostępne dla członków klubu Retail & e-Commerce w e-bibliotece, publikowane całościowo lub w zakresie wniosków na łamach pism partnerów medialnych Instytutu.