fbpx

Wszystkie raporty

Dołącz do nas Kwartalne podsumowanie wyników centrów i sieci handlowych

Experts Review

RAPORT PEŁNY

Bezrobocie maleje, płace rosną, PKB rośnie i, co więcej, wskaźnik ten prezentuje się nadzwyczaj dobrze na tle europejskich państw, inflacja ciągle a niskim poziomie aczkolwiek z perspektywą wzrostu, zwłaszcza, że drożeje żywność, paliwo i energia. Jak na tym tle przedstawia się rynek centrów handlowych i jego głównych najemców – firm modowych? Na razie całkiem nieźle, aczkolwiek odnotowywane od wielu miesięcy spadki: obrotów, frekwencji, a także pogłębiające się zmiany społeczne i prawne wyhamowały dotychczasowy hurraoptymizm firm. Branża weszła na ścieżkę poszukiwania nowych kierunków i zmian, na której bez dobrej analityki łatwo się pogubić.

Pierwsza publikacja ma charakter otwarty, kolejne będą dostępne dla Partnerów Retail Institute w formie rocznego abonamentu dla uczestników projektów ReIndex oraz NextGenLab.

Dołącz do nas Dołącz do Badań i otrzymaj dostęp do Raportów w ciągu 24h!

FF ReIndex

RAPORT PEŁNY

W każdy poniedziałek Uczestnicy projektu ReIndex, właściciele i zarządcy centrów handlowych, raportują do Retail Institute dane dot. dziennej frekwencji. W każdy wtorek RI publikuje Raporty zawierające analizy odwiedzalności uwzględniające kryterium:

 • wielkości centrum
 • lokalizacji obiektu
 • formatu (typu obiektu)
 • region, miasta i typy miast
 • udział poszczególnych dni tygodnia w wynikach
 • wpływu zakazu handlu w niedziele na wyniki

 

* Wyłącznie dla Uczestników Badań, właścicieli i zarządców centrów handlowych

Dołącz do nas Zapytaj nas jak otrzymać dostęp do biblioteki Raportów!

FF ReIndex

RAPORT SKRÓCONY

Firmy, które z różnych powodów nie mogą raportować do Retail Institute wyników, mogą otrzymać dostęp do tzw. Raportów Skróconych. W każdy ostatni wtorek miesiąca RI publikuje raporty z frekwencji, zawierające:

 • miesięczną odwiedzalność z ponad 140 centrów handlowych w Polsce 
 • miesięczna odwiedzalność centrów handlowych w 6 głównych regionach w Polsce

 

* Dla partnerów Instytutu.

Dołącz do nas Dołącz do Badań i otrzymaj dostęp do Raportów w ciągu 24h!

TO ReIndex

RAPORT PEŁNY

Instytut analizuje obroty dla 19 różnych branż tj. moda damska, moda męska, moda mieszana, biżuteria, obuwie etc. biorąc pod uwagę główne kryteria mające wpływ na wyniki najemców centrum tj.:

 • wielkość
 • lokalizację
 • format
 • regiony, miasta

 

* Raporty za miesiąc poprzedni publikowany ok 28-30 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Dołącz do nas Dołącz do Badań i otrzymaj dostęp do Raportów w ciągu 24h!

TO ReIndex

RAPORT SKRÓCONY

Firmy, które z różnych powodów nie mogą raportować do Retail Institute wyników, mogą otrzymać dostęp do tzw. Raportów Skróconych. W każdy ostatni piątek miesiąca RI publikuje raporty zawierające miesięczne obroty otrzymywane z ponad 140 centrów handlowych w Polsce dla:

 • wszystkich najemców wszystkich centrów handlowych
 • 2 wybranych przez Partnera Instytutu kategorii (np. moda damska, moda mieszana)
 • format
 • analizę wybranych kategorii w 6 regionach Polski

 

* Raporty za miesiąc poprzedni publikowany ok 28-30 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Dołącz do nas Dołącz do Badań i otrzymaj dostęp do Raportów w ciągu 24h!

OCR ReIndex

SUPLEMENT RAPORTU TO REINDEX

Analizy OCR ReIndex stanowią uzupełnienie raportu TO ReIndex. Wskaźnik affordability, znany również jako wskaźnik OCR, pokazuje relację kosztów ponoszonych przez najemcę tj. czynszu i kosztów wspólnych, do generowanych na terenie centrum obrotów. Jest to parametr, który dziś najbardziej precyzyjnie pozwala określać efektywność biznesową i handlową firm operujących na terenie centrów handlowych.