fbpx

Badania Konsumenckie

Skupiamy wokół Retail Institute firmy, które wykorzystują w codziennej pracy informacje o trendach i zmianach zachowań i zwyczajów klientów.

Badania Konsumenckie

Segmentacja behawioralna

O ile analizy FF ReIndex pokazują dynamikę zmian odwiedzalności galerii handlowych to wdrażana przez Retail Institute segmentacja behawioralna dostarcza każdego miesiąca (!!!) informacje pozwalające odpowiedzieć na pytania:

Do stworzenia segmentacji behawioralnej zastosowano algorytm klastrowania, który pomaga porównywać elementy statyczne i dynamiczne zachowań klientów. Klastry wspierają analityków w wyłapaniu zależności, podobieństw i różnic badanego zjawiska oraz śledzeniu dynamiki zmian w czasie. O przypisaniu danej cechy do określonego segmentu/ klastra zależy powtarzalny wzór zakupowy kupujących stworzony na podstawie możliwych zakupów w 36 różnych branżach i w oparciu o ponad 100 różnych parametrów. Zastosowanie AI i liczenia maszynowego do szukania zależności, podobieństw i różnic pozwala RI wyłonić 6-8 największych segmentów klientów mających nie tylko podobną strukturę wydatków, ale przede wszystkim styl życia. Badanie pozwala również szybko wyłapywać ważne trendy i zjawiska umożliwiając działom asset management, leasing oraz marketingu zwiększające odwiedzalność i obroty galerii handlowej, a tym samym zwiększając jej wartość dla inwestorów. Analiza budowana zgodnie z ideą od ogółu do szczegółu tak, aby czytający ja nie zgubił się w natłoku danych!

Analiza penetracji rynku, czyli poznaj swoich nie-klientów

Segmentacja behawioralna pozwala poznać nawyki i zwyczaje klientów i klientek i monitorować ich zmianę w czasie. Analiza penetracji rynku, w dużym uproszczeniu, nakłada te dane na mapy tworzące bardzo nowoczesne strefy zasięgu centrum handlowego. Analizy uwzględniają informacje o klientach jak i nie klientach galerii i dostarczają wiedzy o tym, które elementy oferty galerii budują lojalność klientów, a brak których ich utratę. Badanie realizowane jest w cyklach kwartalnych i jest rozwinięciem analizy behawioralnej.

Zapraszamy do udziału w projekcie!