fbpx

Centra handlowe

Zrzeszamy właścicieli, zarządców i inwestorów centrów handlowych wokół projektów, inicjatyw i spotkań będących źródłem wiedzy i inspiracji o kierunkach rozwoju branży retail.

O projekcie

FF ReIndex

TO ReIndex

OCR ReIndex

SeC ReIndex

Retail Institute, we współpracy z grupą ponad 140 centrów handlowych w Polsce, tworzy kompleksowe analizy: odwiedzalności, obrotów, OCR/ affordability oraz kosztów zarządzania centrami handlowymi. Benchmarki RI zyskały renomę i uznanie zarządów firm, zwłaszcza asset managerów, dyrektorów leasingu, marketingu, dzięki rzetelności i terminowości publikacji, wykorzystaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa danych, oraz wprowadzeniu stałego monitorowania zmian zachodzących na rynku.

Analizy RI uwzględniają 3 podstawowe kryteria mające wpływ na ocenę wyników centrów handlowych tj. :

wielkość centrum handlowego

bardzo małe (< 5000 m2 GLA)
małe (5000-19 999 m2 GLA)
srednie (20 000 – 39 999 m2 GLA)
duze i bardzo duze (> 40 000 m2 GLA)

lokalizację

Porównujemy wyniki centrów sródmiejskich i znajdujacych się na obrzeżach i peryferiach miast.

format

Wielkość, rozkład i dynamika odwiedzin centrów handlowych są ściśle powiązane z ofertą obiektów handlowych.


Analizujemy centra uwzględniając to, czy elementem determinującym wybór danego obiektu przez klientów jest oferta operatora spożywczego (dominująca) czy też moda i usługi (operator spożywczy niedominujący).

Pierwsze w Europie analizy rynkowe „Like For Like”

We wszystkich analizowanych przez Retail Institute okresach (tygodniowych, miesięcznych, rocznych) jest zawsze ta sama liczba centrów handlowych oraz dni roboczych. Dzięki temu zabiegowi, w przypadku indeksów odwiedzalności FF ReIndex minimalizujemy m.in. wpływ tzw. efektu kalendarzowego.


Analizy Like For Like pozwalają również analizować wpływ Zakazu Handlu w Niedziele na wyniki branży handlowej.

 

Porównanie wyników centrów handlowych w podziale na:

 • 6 głównych regionów Polski
 • 12 aglomeracji miejskich
 • typy miast według liczby mieszkańców

We współpracy z firmami posiadającymi portfolio ponad 140 centrów handlowych, Retail Institute tworzy tygodniowe benchmarki odwiedzalności. Publikowane raz w tygodniu analizy stały się podstawowym narzędziem oceny zachowania klientów na rynkach lokalnych, w mieście i regionie, oraz w kraju. FF ReIndex pomaga oceniać efektywność prowadzonych działań marketingowych i prosprzedażowych oraz wspiera budowanie skutecznych strategii krótko i długoterminowych. Po wprowadzeniu od 1 marca 2018 roku zakazu handlu w niedziele, Retail Institute, jako jedyna organizacja w Polsce, ma narzędzia do analizy wpływu nowych regulacji prawnych na wyniki firm.

Dołącz do grona Partnerów Instytutu i korzystaj z biblioteki raportów FF ReIndex!

Dołącz do nas Dołącz do Badań i otrzymaj dostęp do Raportów w ciągu 24h!

FF ReIndex

RAPORT PEŁNY

W każdy poniedziałek Uczestnicy projektu ReIndex, właściciele i zarządcy centrów handlowych, raportują do Retail Institute dane dot. dziennej frekwencji. W każdy wtorek RI publikuje Raporty zawierające analizy odwiedzalności uwzględniające kryterium:

 • wielkości centrum
 • lokalizacji obiektu
 • formatu (typu obiektu)
 • region, miasta i typy miast
 • udział poszczególnych dni tygodnia w wynikach
 • wpływu zakazu handlu w niedziele na wyniki

 

* Wyłącznie dla Uczestników Badań, właścicieli i zarządców centrów handlowych

Dołącz do nas Zapytaj nas jak otrzymać dostęp do biblioteki Raportów!

FF ReIndex

RAPORT SKRÓCONY

Firmy, które z różnych powodów nie mogą raportować do Retail Institute wyników, mogą otrzymać dostęp do tzw. Raportów Skróconych. W każdy ostatni wtorek miesiąca RI publikuje raporty z frekwencji, zawierające:

 • miesięczną odwiedzalność z ponad 140 centrów handlowych w Polsce 
 • miesięczna odwiedzalność centrów handlowych w 6 głównych regionach w Polsce

 

* Dla partnerów Instytutu.

W każdy ostatni piątek miesiąca Retail Institute publikuje Raporty za miesiąc poprzedni, zawierające analizy obrotów dla 19 branż obecnych w centrach handlowych. Analizy TO ReIndex są cennym źródłem wiedzy dla działów najmu i rozwoju oraz marketingu. Dzięki zastosowanym przez RI algorytmom i narzędziom informatycznym, jest to dziś najbardziej rzetelna, wiarygodna i dokładna analiza wyników. Dzięki dużej skali badania i udziałowi ponad 140 centrów w projekcie prezentowane przez RI wyniki reprezentują faktyczny trend efektywności sprzedaży w Polsce.

 

Analizowane branże:

 • moda – damska
 • moda – męska
 • moda – mieszana
 • moda – bielizna
 • moda sportowa i art. sportowe
 • obuwie
 • galanteria skórzana, torby i walizki
 • biżuteria, zegarki, akcesoria
 • zdrowie i uroda – usługi
 • zdrowie i uroda – sprzedaż produktów
 • książki, muzyka, multimedia, prasa, gry, upominki
 • artykuły dla dzieci i kobiet w ciąży
 • sprzęt i akcesoria
 • dom, wnętrze i ogród
 • rozrywka
 • specjalistyczne sklepy spożywcze
 • kawiarnie i restauracje
 • usługi

Raport TO ReIndex zawiera równiez analizy:

 • 6 głównych regionów Polski
 • 12 aglomeracji i miast
 • monitoring pustostanów
 • monitoring struktury najmu

Pokazuje, które kategorie rozwijają się, a które staja się schyłkowe.

Dołącz do grona Partnerów Instytutu i korzystaj z biblioteki raportów TO ReIndex!

Dołącz do nas Dołącz do Badań i otrzymaj dostęp do Raportów w ciągu 24h!

TO ReIndex

RAPORT PEŁNY

Instytut analizuje obroty dla 19 różnych branż tj. moda damska, moda męska, moda mieszana, biżuteria, obuwie etc. biorąc pod uwagę główne kryteria mające wpływ na wyniki najemców centrum tj.:

 • wielkość
 • lokalizację
 • format
 • regiony, miasta

 

* Raporty za miesiąc poprzedni publikowany ok 28-30 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Dołącz do nas Dołącz do Badań i otrzymaj dostęp do Raportów w ciągu 24h!

TO ReIndex

RAPORT SKRÓCONY

Firmy, które z różnych powodów nie mogą raportować do Retail Institute wyników, mogą otrzymać dostęp do tzw. Raportów Skróconych. W każdy ostatni piątek miesiąca RI publikuje raporty zawierające miesięczne obroty otrzymywane z ponad 140 centrów handlowych w Polsce dla:

 • wszystkich najemców wszystkich centrów handlowych
 • 2 wybranych przez Partnera Instytutu kategorii (np. moda damska, moda mieszana)
 • format
 • analizę wybranych kategorii w 6 regionach Polski

 

* Raporty za miesiąc poprzedni publikowany ok 28-30 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Analizy OCR ReIndex stanowią uzupełnienie raportu TO ReIndex. Wskaźnik affordability, znany również jako wskaźnik OCR, pokazuje relację kosztów ponoszonych przez najemcę tj. czynszu i kosztów wspólnych, do generowanych na terenie centrum obrotów. Jest to parametr, który dziś najbardziej precyzyjnie pozwala określać efektywność biznesową i handlową firm operujących na terenie centrów handlowych.

Coraz więcej Umów Najmu kluczowych najemców zawiera uwarunkowania dot. pożądanej relacji pomiędzy kosztami tj. wysokością stawek czynszowych i kosztów wspólnych, do obrotów. Analiza parametru OCR pozwala zatem zarówno najemcom jak i wynajmującym określić bezpieczne parametry najmu oraz monitorować kondycję poszczególnych branż.

Dołącz do nas Dołącz do Badań i otrzymaj dostęp do Raportów w ciągu 24h!

OCR ReIndex

SUPLEMENT RAPORTU TO REINDEX

Analizy OCR ReIndex stanowią uzupełnienie raportu TO ReIndex. Wskaźnik affordability, znany również jako wskaźnik OCR, pokazuje relację kosztów ponoszonych przez najemcę tj. czynszu i kosztów wspólnych, do generowanych na terenie centrum obrotów. Jest to parametr, który dziś najbardziej precyzyjnie pozwala określać efektywność biznesową i handlową firm operujących na terenie centrów handlowych.

Instytut przygotowuje się do wdrożenia kolejnej, już czwartej, analizy kosztów wspólnych. Pierwszy raport ma ukazać się w 2021 roku, wraz z rozliczeniami za 2020 rok. Rada Ekspertów stworzyła uniwersalny model, który pozwoli firmom porównywać realnie poniesione koszty związane z zarządzaniem.

Największym wyzwaniem dla grupy okazało się nie tyle wypracowanie uniwersalnych centrów kosztowych przypisanych do wzorcowego budżetu, co stworzenie metodologii badania, określenie warunków brzegowych i założeń niezbędnych do tego, aby kolejna analiza Retail Institute była rzetelna, a jej dane porównywalne.

SeC ReIndex

RAPORT PEŁNY

Instytut przygotowuje się do wdrożenia kolejnej, już czwartej, analizy kosztów wspólnych. Pierwszy raport ma ukazać się w 2021 roku, wraz z rozliczeniami za 2020 rok. Rada Ekspertów stworzyła uniwersalny model, który pozwoli firmom porównywać realnie poniesione koszty związane z zarządzaniem.