fbpx

Wydarzenia

Zapraszamy Państwa zespół do wsparcia i aktywnego współtworzenia Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab dedykowanego poszukiwaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Największym wyzwaniem dla firm jest umiejętność podążania za dynamicznymi zmianami społecznymi i kulturowymi wywołanymi m.in. przez: nowe technologie, wszechobecność urządzeń mobilnych, media społecznościowe oraz digitalizację. Skupiona w Centrum NGL grupa firm i ekspertów zmierzy się ze stworzeniem odpowiedzi na wiele zjawisk, które determinują przyszłość (nie tylko) retailu. Zdefiniowanie innowacji jako potrzeby zmian umożliwiło nam zbudowanie elastycznej ramy dla programu i włączenie do prac Instytutu firmy i ekspertów z różnych branż i środowisk.

Misja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji, NextGenLab:

Jak działamy?

Warsztaty Design Thinking

To jest czas, w którym mamy zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi, dlatego prace w NextGenLab rozpoczęliśmy od zdefiniowania obszarów, które wymagają zmian. W trakcie najbliższych spotkań, pracując m.in. metodą Design Thinking, określimy kierunki ich rozwoju, oraz będziemy projektować innowacyjne produkty i usługi. Fundamentem wszystkich prac i inicjowanych w grupie NGL procesów jest potrzeba głębokiego zrozumienia problemów oraz uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb użytkowników.

Aby osiągnąć postawione grupie cele Retail Institute stworzył interdyscyplinarny zespół, który dzięki umiejętności spojrzenia na problem z wielu perspektyw, chce wspólnie wypracować rozwiązania, które będą pożądane przez użytkowników i ekonomicznie racjonalne. Powołana grupa chce wykorzystać efekt skali, zarówno w fazie testów i pilotaży, jak i wdrożeń wypracowanych/ interesujących rozwiązań.

W 2020 roku zespół zrealizuje postawione sobie cele w formule programu Challenger 2.0 (nextgenlab.com.pl)

Innowacje przy kawie

Głównym celem spotkań jest kontynuowanie rozpoczętych w trakcie warsztatów projektowych rozmów. Nowe idee, pomysły, koncepcje wymagają przemyślenia i refleksji dlatego pomiędzy całodniowymi warsztatami spotykamy się w mniej formalnej atmosferze, aby nakreślić dalsze kierunki prac. Rama spotkań jest bardzo elastyczna: od luźnej dyskusji po szkolenia, prezentacje, case study, analizy badań, etc.

Research Group

Grupa powstała w konsekwencji uruchomienia warsztatu projektowego NextGenLab i pojawienia się potrzeby dyskusji na temat przeprowadzanych przez centra handlowe badań rynkowych i konsumenckich. Grupa rozpocznie prace m.in. od: stworzenia słownika definicji i pojęć, którymi będzie posługiwała się w toku dalszych prac. Przewidujemy wymianę briefów zlecanych badań, case studies (historie porażek), oceny dostępnych metod i narzędzi pracy. Docelowo grupa chce wykorzystać Retail Institute aby wspólnie realizować projekty badań konsumenckich wykorzystując efekt skali aby dogłębniej niż do tej pory spenetrować dany obszar zainteresowań.

New Tech Group

Celem grupy jest nawiązanie współpracy z obiecującymi spółkami technologicznymi. 

Zrównoważony Rozwój, Interdyscyplinarny Zespół Ekspertów

Retail Instytut tworzy interdyscyplinarny zespół, którego celem jest opracowanie zasad i reguł, które będą stosowane przez organizacje zrzeszone wokół NextGenLab. Nasza działalność ma wymiar informacyjny, edukacyjny, ale i operacyjny. Eksperci skupią się na poszukiwaniu rozwiązań i pomysłów, aby działalność biurowców, centrów i sieci handlowych, stała się mniej uciążliwa dla środowiska.

Chcesz dołączyć do nas? Więcej informacji: office@einstitute.com.pl.