Przedstawiciele popularnych marek handlowych na polskim rynku o niedzielach handlowych w ankiecie Retail Institute

Tak, chcę aby przywrócić handel w niedziele – uważa 88 proc. respondentów ankiety Retail Institute, przeprowadzonej w lutym 2024 roku wśród przedstawicieli 70 spółek wynajmujących lokale w centrach handlowych w Polsce. To firmy reprezentujące blisko 140 najpopularniejszych marek globalnych i lokalnych na polskim rynku. 52 proc. przedstawicieli sieci handlowych mówi o potrzebie powrotu do handlu w każdą niedzielę, 12 proc. proponuje, aby centra i owszem, były otwarte we wszystkie niedziele, ale tylko przez 8 godzin, 24 proc. opowiada się za otwarciem centrów w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. 12 proc. respondentów uważa, że dobrze jest tak, jak jest.

 

Bardzo ważny temat, którym branża powinna zająć się wspólnie

66 proc. osób biorących udział w ankiecie Retail Institute uważa, że temat niedziel handlowych jest bardzo ważny, a rząd przy wsparciu ekspertów z branży powinien jak najszybciej przeanalizować możliwości powrotu do handlu w niedziele. 26 proc. twierdzi, że temat jest bardzo ważny, ale można z nim poczekać aż rząd uporządkuje najpilniejsze kwestie związane z praworządnością w kraju. 8 proc. respondentów uważa, że nie warto podejmować dyskusji o handlu w niedziele.  

 

Ograniczenie obrotów i mniej miejsc pracy – Ograniczenie nic nie zmieniło w perspektywie czasu

Ankietowani pytani o skutki wprowadzenia zakazu handlu w niedziele wymieniają na pierwszym miejscu znaczące ograniczenie obrotów sieci handlowych (44 proc.), zmniejszenie miejsc pracy na rynku (26 proc.) i mniejsze wpływy z podatków do budżetu państwa (6 proc.) 16 proc. przekonuje jednak, że w perspektywie czasu ograniczenie niedzielnego handlu nie zmieniło nic. 8 proc. badanych nie ma zdania.

 

Swoboda dla klientów i dodatkowe obroty, a problemy zarządcze właścicieli sklepów i brak swobody pracowników

Dla ankietowanych niedziela handlowa to przede wszystkim wolność wyboru dla klientów (30 proc.),  dodatkowa szansa na wygenerowanie większych obrotów firm (26 proc.) oraz możliwość stworzenia nowych miejsc pracy (24 proc). Przeciwnicy handlu w niedziele wskazują natomiast, iż przywrócenie niedziel będzie oznaczało dla ich biznesu: zwiększenie kosztów przy jednoczesnym braku pewności, iż dodatkowy dzień przełoży się na wystarczająco duży wzrost sprzedaży (12 proc.) oraz brak swobody dla pracowników handlu (8 proc.).  

 

Klient nie pobawi się na zapas

Przedstawiciele spółek ocenili w ankiecie obecną kondycję branży handlowej na poziomie 3,2 – w skali 1-5.  

„Ostatnie lata można podsumować jako czas nieustającego zarządzania kryzysem i zmianą oraz prób tworzenia modeli biznesowych, które pozwolą przedsiębiorcom prowadzić dalszą działalność w dynamicznie zmieniających się warunkach. Zmiany prawne, podatkowe, wprowadzenie zakazu handlu w niedziele, tygodnie zamknięcia spowodowane lockdownami w trakcie pandemii COVID-19, wojna w Ukrainie, wysoka inflacja i galopujące koszty oraz zmiany nawyków i zwyczajów klientów oraz konsumentów – to wszystko przekłada się moim zdaniem na niską ocenę firm dot. kondycji branży handlowej. Branża handlowa  potrzebuje wsparcia rządu w postaci nowych regulacji i przepisów, które pozwolą jej z większym optymizmem planować przyszłość”-  mówi Anna Szmeja, prezes Retail Institute

 

W swobodnych komentarzach do ankiety, przedstawiciele spółek handlowych pisali o różnych aspektach powrotu do niedziel handlowych. Wskazywali, że klienci powinni móc decydować o tym, kiedy wybiorą się na zakupy, a pracownicy sklepów dokonując wyboru pracy mieć świadomość, że ta oznacza również konieczności pracy w niedziele.

 

Zdaniem jednego z ankietowanych (branża usługowa), brak handlu w niedziele spowodował zmniejszenie obrotów i bezpowrotną utratę ok. 15-20 procent obrotów. Przedstawiciel branży spożywczej podkreślił natomiast, że zamykanie sklepów na jeden dzień oznacza dla tego sektora duże straty. Inny reprezentant kategorii usług zwrócił uwagę, że dla klienta nie ma znaczenia kiedy kupi buty czy kurtkę, ale niestety na zapas się nie pobawi. Jego zdaniem, ograniczenie spowodowało w tej kategorii spadek przychodów rzędu 15 procent.

 

Ankieta została przeprowadzona na początku lutego 2024 roku wśród przedstawicieli 70 spółek skupionych wokół Retail Institute, prowadzących blisko 140 najbardziej rozpoznawalnych marek na polskim rynku handlowym. Ankieta była anonimowa. Przeprowadzona została za pośrednictwem kwestionariusza internetowego.