Spotkania w formie debat, warsztatów, case studies i prezentacji odbywają się w Warszawie, a docelowo również w głównych miastach w Polsce. Tematem naszych rozmów są wyzwania stojące przed branżą centrów i sieci handlowych w zakresie: architektury (przebudowy, rozbudowy, modernizacje), marketingu i komunikacji, nowoczesnych technologii i digitalizacji, HR, finansów, wynajmu, e-commerce, tworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej, stref chill out i rozrywki, etc. Tematy rozmów i spotkań powstają we współpracy z Radą Ekspertów i członkami klubu Retail & e-Commerce Institute.