Zakaz handlu w niedziele: 1 milion klientów mniej niż rok temu

Wyniki odwiedzalności centrów handlowych między 5-11 marca 2018 roku. Za nami pierwsza niedziela obowiązywania nowego prawa o zakazie handlu w niedziele. Widząc ogromne zainteresowanie ekspertów oraz opinii publicznej wpływem zakazu na branżę handlową i usługową Zarząd Retail Institute podjął decyzję o ujawnieniu wyników centrów handlowych w okresie od 5 do 11 marca 2018 roku.

Analiza Retail Institute została sporządzona na podstawie danych z ponad 110 centrów handlowych raportujących do Instytutu dzienną odwiedzalność i uwzględnia główne parametry mające wpływ na frekwencję w centrach handlowych tj. wielkość centrów, ich lokalizację oraz typ oferty.

„Odwiedzalność w ponad 110 centrach handlowych w tygodniu 10, czyli od 5 do 11 marca 2018 roku, spadła aż o -13,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017, przy czym liczba odwiedzin w ciągu pierwszych sześciu dni tygodnia, tj. od poniedziałku do soboty w roku 2018 była tylko o -0,2% niższa niż w analogicznym okresie roku 2017”, powiedziała Anna Szmeja, Prezes Retail Institute. Oznacza to, że między 5 a 11 marca centra handlowe odwiedziło o blisko milion klientów mniej niż w 2017 roku, a sam spadek jest bezpośrednią konsekwencją wprowadzenia zakazu handlu w niedziele.

W przypadku centrów znajdujących się na obrzeżach miast spadki były jeszcze większe – centra te odwiedziło -15,3% mniej klientów niż w roku ubiegłym. Nieco lepiej poradziły sobie centra śródmiejskie (-12%). W przypadku obu typu obiektów również widać wpływ zakazu handlu na wyniki. Biorąc pod uwagę wyniki galerii handlowych tylko w pierwszych sześciu dniach tygodnia, od poniedziałku do soboty, widać, że centra znajdujące się na peryferiach miast wykazywały trend wzrostowy (0,6%).

56,41% wszystkich odwiedzin klientów w minionym tygodniu przypadły na: czwartek (16,29%), piątek (17,31%) oraz rekordową sobotę (22,81%). Są to wyniki porównywalne do rozkładu odwiedzalności centrów handlowych w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. Sama niedziela stanowiła 2,81% wszystkich wizyt co stawia pod znakiem zapytania wyniki branży usługowej, gastronomicznej i rozrywkowej operującej na terenie galerii w tym czasie.

Retail Institute zapowiada wdrożenie nowego projektu analizującego liczbę wejść klientów do sieci handlowych. „W 2017 roku odwiedzalność centrów handlowych wzrosła o 5% w porównaniu do wyników w 2016 roku. Mimo tego pozytywnego trendu, wiele sieci handlowych odnotowuje spadki liczby wejść do lokali, czyli tzw. spadek traffic. W grupie kilkudziesięciu firm handlowych i usługowych, reprezentujących różne branże, chcemy przyjrzeć się temu zjawisku bliżej, analizując wybory i decyzje zakupowe klientów. Firmy, które chciałby dołączyć do naszego badania i projektu, gorąco zachęcam do kontaktu z nami”, powiedziała Anna Szmeja.

Wyciąganie wniosków na podstawie wyników tylko z jednego tygodnia może prowadzić do błędów. Wpływ zakazu będziemy mogli ocenić po minimum 6 miesiącach” powiedziała Anna Szmeja, Prezes Retail Institute. Eksperci sugerują również, aby analizując wyniki uwzględnić wpływ pogody oraz dużego zainteresowania mediów skutkami wprowadzenia zakazu handlu w niedziele.

Retail Institute, RI, to ośrodek dialogu, badań i analiz oraz dobra przestrzeń do dyskusji dla ekspertów z branży nieruchomości handlowych. Organizacja wspieramy rozwój centrów i sieci handlowych oraz firm z sektora eCommerce dzięki wiedzy, doświadczeniu i innowacyjnym rozwiązaniom.