Pierwsze skutki zakazu handlu w niedziele

Nie maleje zainteresowanie zarządów firm, ekspertów oraz opinii publicznej wpływem zakazu handlu w niedziele na wyniki branży handlowej i usługowej. Aby odpowiedzieć na rosnącą potrzebę oparcia decyzji o rzetelne i sprawdzone informacje, Zarząd Retail Institute podjął decyzję o opublikowaniu wyników odwiedzalności centrów handlowych za okres od 1 stycznia do 20 maja 2018 roku oraz podsumowujący wyniki z 11 tygodni obowiązywania nowych regulacji prawnych, tj. od 5 marca do 20 maja 2018 roku.

Odwiedzalność w ponad 120 centrach handlowych w okresie od 1 stycznia do 20 maja 2018 roku spadła o -2,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Oznacza to, że centra odwiedziło ponad -3,14 miliona klientów mniej niż w ciągu pierwszych dwudziestu tygodni 2017 roku. Największe spadki odnotowały centra znajdujące się na obrzeżach miast (-4,4%] oraz te, w których dominującą rolę pełni operator spożywczy (-4,3%). Od początku roku, centra handlowe straciły -5.7 miliona klientów robiących do tej pory zakupy w niedziele (-30,25%). Część z nich, a dokładnie ponad +2,5 miliona osób, odwiedziło jednak galerie handlowe między poniedziałkiem a sobotą, co pozwoliło galeriom nieznacznie zminimalizować straty.

Dane Instytutu stają się jednak dużo bardziej interesujące po zawężeniu dat i analizie wyników z pierwszych 11 tygodni obowiązywania zakazu handlu w niedziele, tj. od 5 marca 2018 do 20 maja 2018. Jednoznacznie wówczas widać, że słabe wyniki centrów w pierwszej połowie roku można powiązać ze zmianą regulacji prawnych i z wprowadzeniem zakazu handlu w niedziele. Od 5 marca 2018 do 13 maja 2018 odnotowano bowiem:

  • Spadek o -2,75 mln klientów w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku (-4,12%)
  • Spadek o -5,8 mln klientów w niedziele (-58,2%)
  • Wzrost o + 3,05 mln klientów odwiedzających centra od poniedziałku do soboty.

Analiza Retail Institute potwierdza również to, że centra odnotowywały dobre wyniki do tygodnia, w którym wprowadzono zakazu handlu w niedziele oraz to, że część klientów zaczyna korzystać z galerii w pozostałe dni tygodnia.

Interpretując dane, warto zwrócić uwagę na to, że porównywane okresy roku 2018 i 2017 różnią się liczbą dni roboczych oraz handlowych niedziel. Aby zminimalizować tzw. efekt kalendarzowy, eksperci z Retail Institute zastosowali analizę „like for like (przypis: porównanie wyników z okresów tygodniowych mających tę samą liczbę dni roboczych; tj. poniedziałek do poniedziałku, wtorek do wtorku, etc.). Analiza potwierdziła +2,9% wzrost wyników odwiedzalności centrów w dni handlowe i pracujące w pierwszej połowie 2018 do tego samego okresu 2017 roku. Co niezwykle interesujące, po wejściu w życie zakazu handlu w niedziele, centra odnotowują nieznaczny, bo 0,67% wzrost odwiedzalności w niedziele handlowe. Oznacza to, że klienci nadal chętnie robią zakupy w niedziele, jeżeli tylko mogą.

„Obserwujemy z uwagą zarówno odwiedzalność centrów handlowych jak i obroty generowane przez firmy wynajmujące na ich terenie powierzchnie handlowo-usługowe. Analizy za kwiecień opublikujemy już w piątek 1 czerwca co pozwoli nam monitorować dalej 3 główne zmiany zaobserwowane w marcu:

  • wzrost +4,7% obrotów wszystkich kategorii operujących na terenie CH
  • spadek obrotów firm modowych o -7,4%
  • spadek obrotów firm usługowych (rozrywka, kawiarnie, restauracje) o blisko -20%
  • wzrost sprzedaży specjalistycznych produktów spożywczych o +67% co częściowo pokazuje przygotowania Polaków do Świąt Wielkanocnych jak również efekt kupowania „na zapas” przed pierwszymi niehandlowymi niedzielami.

Ten ostatni wskaźnik, jeśli powtórzy się w ciągu następnych miesięcy, może obalić teorię o tym, że zakaz handlu w niedziele przełoży się na wzrost obrotów w lokalnych sklepikach. Małe sklepy, choć bywają bardzo urokliwe, w porównaniu do oferty operatorów super i hipermarketów oraz specjalistycznych sklepów spożywczych operujących w centrach handlowych mają nadal za wąską ofertę produktów (i usług!!) oraz za wysokie ceny aby realnie wejść w konkurencję z liderami, powiedziała Anna Szmeja, Prezes Retail Institute.

Chcesz wiedzieć więcej? Zostań Partnerem Instytutu i otrzymuj Raporty Skrócone dotyczące odwiedzalności oraz obrotów!