Centra handlowe gotowe na ponowne otwarcie

Centra handlowe gotowe na ponowne otwarcie

Branża centrów handlowych jest gotowa na ponowne otwarcie, zamkniętych od 14 marca, lokali handlowych i usługowych, i zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa. Zgodnie z zapowiedzią rządu, czwartego maja na zakupy powrócą klienci, a do pracy pracownicy sklepów oraz firm serwisowych i dostawcy. To dla nich, czołowe firmy branży – zarządcy i właściciele obiektów handlowych, skupieni wokół Centrum Transferu Wiedzy i Informacji Retail Institute, zebrali zasady i procedury sanitarne, które zostaną wdrożone w obiektach tuż przed ich ponownym otwarciem. Przygotowany katalog działań będzie na bieżąco aktualizowany, w miarę ukazywania się oficjalnych wytycznych rządowych dla centrów handlowych. Przygotowane zalecenia powstały w oparciu o materiały z 29. kwietnia 2020r. i mogą zostać zaktualizowane po opublikowaniu Dziennika Ustaw.

Centra handlowe to złożony ekosystem firm, zależności i mechanizmów. Dlatego niezwykle ważne jest, by wdrożone standardy bezpieczeństwa dotyczyły wszystkich osób, których praca składa się na sprawne funkcjonowanie obiektu handlowego. Pracując wspólnie z doświadczonymi liderami rynku centrów handlowych, w oparciu o rządowe rozporządzenia, staraliśmy się stworzyć kompleksowy katalog działań we wszystkich ważnych obszarach – mówi Anna Szmeja, prezes Retail Institute. – Bez wcześniejszego przemyślenia, wdrożenia procedur i dostosowania narzędzi, nie mogło być mowy o sprawnym i przede wszystkim bezpiecznym powrocie do funkcjonowania galerii – dodaje Anna Szmeja.

Centrum Transferu Wiedzy i Informacji Retail Institute skupia wokół siebie największe firmy branży, jak: Apsys Polska, ECE Projektmanagement, METRO PROPERTIES, NEPI Rockcastle, EPP, Mayland Real Estate, GEMINI Holdings, Stary Browar, Neinver, Cushman & Wakefield, Master Management, a także IMS SA. Eksperci wspólnie pracując nad najlepszymi rozwiązaniami dla klientów, pracowników i partnerów biznesowych branży.

Zintegrowane działania. Bezpieczny powrót na zakupy

Branża ma świadomość wyzwań i odpowiedzialności. Centra handlowe skupione w Centrum Transferu Wiedzy i Informacji Retail Institute zebrały wytyczne i zalecenia sanitarne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom galerii w Polsce. Zawierają one zarówno obowiązujące wytyczne rządowe i GIS, dotyczące m.in.: liczby osób mogących przebywać na określonej powierzchni, odstępów między nimi, częstotliwości dezynfekcji poszczególnych części obiektów handlowych jak i zestaw sprawdzonych praktyk i wskazówek wynikających z wieloletniego doświadczenia ekspertów skupionych wokół Retail Institute. Katalog działań będzie na bieżąco aktualizowany, zgodnie z bieżącymi wytycznymi rządowymi.

Już po wejściu w życie I etapu odmrażania gospodarki, w galeriach handlowych zaobserwowano spore ożywienie. Eksperci Retail Institute odnotowali 55,1 procentowy wzrost liczby klientów w 140 centrach handlowych, w dniach 20-26 kwietnia 2020 roku, w porównaniu do wyników z tygodnia poprzedzającego. Baza porównawcza była jednak bliska zeru, a powrót do normalności może zająć nawet kilkanaście miesięcy.

Od wielu tygodni centra handlowe podejmują działania, które mają przede wszystkim zapewnić klientom bezpieczeństwo oraz realizację potrzeb zakupowych. Spodziewany jest znaczący spadek częstotliwości i długości wizyt, do czasu powszechnych szczepień lub wygaśnięcia pandemii – podsumowuje Anna Szmeja z Retail Institute.

Bezpieczny powrót. Jak centra przygotowały się do ponownego otwarcia zamkniętych od 14 marca lokali handlowych i usługowych?

Działania, podejmowane przez zarządców centrów handlowych, mają na celu zniwelowanie ryzyka zakażenia COVID -19 wśród przebywających na terenie galerii osób. Niezwykle ważnym etapem prac było stworzenie komunikatów i informacji kierowanych do klientów centrów handlowych. Informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, wdrożonych w danym centrum, każdy zainteresowany będzie mógł sprawdzić na stronie www i w mediach społecznościowych centrum. Te pojawią się już niebawem. Sposób funkcjonowania poszczególnych obiektów może nieznacznie różnić się między sobą.

Oto najważniejsze zmiany i zasady, które klienci zastaną w centrach już 4 maja.

Maseczki, rękawiczki oraz środki dezynfekcyjne

• Każdy klient wchodzący do galerii handlowej ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką ochronną lub z tkaniny) oraz noszenia rękawiczek jednorazowych (lub foliowych) w trakcie dokonywania zakupów.
• Odwiedzający centrum handlowe odmawiający zasłaniania ust i nosa musi liczyć się z koniecznością opuszczenia terenu centrum.
• Przy wejściu do galerii handlowej znajdziemy informację na temat miejsca, w którym można zakupić niezbędne materiały ochronny osobistej (maseczki ochronne, żele antybakteryjne, itp.). W wielu obiektach pojawią się również automaty z maseczkami.
• Za przestrzeganie zasad sanitarnych w poszczególnych sklepach i punktach usługowych odpowiada personel sklepu. Nad ich respektowaniem w częściach wspólnych budynku czuwa dyrekcja centrum i ochrona budynku.
• Punkty informacyjne galerii nie prowadzą sprzedaży maseczek, rękawiczek, żeli i płynów antybakteryjnych.

Parkingi

• Wjeżdżając do centrum zostaniemy poinformowani o konieczności parkowana na co drugim miejscu parkingowym tak, aby zachować zasadę społecznego dystansu.
• W części obiektów właściwe miejsca do parkowania będzie wskazywać sygnalizacja dostępności miejsc lub bariery fizyczne tj. taśmy, słupki i inne.
• Brak opłaty za parkowanie w centrum będzie dotyczył tylko wybranych obiektów, dlatego warto sprawdzić tę informację przed wizytą w centrum (www, media społecznościowe).

Higiena i czystość

• Serwis sprzątający centrum został wyposażony w środki czystości o działaniu antybakteryjnym i wirusobójczym o silnym działaniu.
• Zwiększono częstotliwość pracy pracowników serwisów sprzątających
• Pracownicy ochrony są odpowiedzialni za kontrolę przestrzegania obowiązujących zasad -konieczności zasłaniania ust i nosa przez osoby wchodzące do centrum.
• Przy wejściu/ wyjściu do galerii zostały zamontowane dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk
• Pomieszczenia toalet, stref restauracyjnych, a także pokój matki i dziecka, ciszy i inne podobne będą ozonowane lub dezynfekowane, aby pozbyć się bakterii i wirusów. W niektórych centrach trzeba liczyć się, że pozostaną zamknięte do odwołania.
• Klimatyzacja i wentylacja centrum będzie włączona w budynku pod warunkiem wprowadzania do obiektu 100% świeżego powietrza (tzn. bez rekuperacji). W przeciwnym razie będzie wyłączona.
• Poręcze, balustrady, drzwi, windy będą dezynfekowane regularnie.

Czego nie znajdziemy w centrum

• Mobilnych/ ruchomych elementów małej architektury – ławki, siedziska, fotele, doniczki, strefy zabaw dla dzieci, etc. zostaną usunięte z terenu galerii.
• Wokół elementów stałych architektury, których nie można usunąć lub które są potrzebne np. dla osób starszych, będą ustawione informacje dot. ograniczenia korzystania. Fontanny zostaną wyłączone.
• Naturalnych barier, które mogą blokować płynny przepływ klientów na terenie galerii.
• Strefy zabaw dla dzieci nadal pozostają zamknięte do odwołania.
• Sklepy znajdujące się na pasażu, tzw. wyspy, nadal pozostają zamknięte do odwołania.
• Kina, strefy rozrywki, siłownie, sale fitness itp. nadal pozostają zamknięte, do odwołania.

Toalety

• Toalety są sprzątane silnymi detergentami o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym.
• Pomieszczenia będą ozonowane lub poddawane silnej dezynfekcji w nocy.
• W toaletach męskich co drugi pisuar będzie wyłączony z działania (lub pojawią się informacje o konieczności zachowania społecznego dystansu)
• Suszarki do rąk zostaną wyłączone, chyba ze posiadają filtr HEPA. Wszystkie filtry będą wymieniane przed ponownym otwarciem centrów. Tam gdzie to możliwe, zastąpią je ręczniki papierowe.

Sklepy, strefy restauracyjne

• Za przestrzeganie wymaganej liczby klientów na terenie sklepów (1 osoba na 15 m.kw) jest odpowiedzialny personel i kierownik sklepu. W trakcie zakupów, na terenie sklepu, klienci muszą posiadać rękawiczki (foliowe lub jednorazowe).
• Jeżeli przed wejściem do sklepu utworzy się kolejka, odległość między oczekującymi klientami wyznaczą, tam gdzie to możliwe, taśmy lub naklejki podłogowe.
• Za przestrzeganie zasad sanitarnych na terenie sklepu odpowiedzialny jest jego personel. Dyrekcja obiektu będzie monitorowała raz dziennie czy przestrzeń przymierzalni w sklepach odzieżowych są regularnie dezynfekowane.
• Strefa restauracyjna zostanie wygrodzona słupkami, a zbędne meble usunięte tak, aby na jej przestrzeni była 1 osoba na 15 m.kw.

Kontrola liczby osób przebywających w obiekcie

• Centra handlowe wyposażone są w systemy liczące klientów. Pracownicy dyrekcji centrum oraz ochrony będą na bieżąco monitorować liczbę osób znajdujących się na terenie obiektu.
• Osoby oczekującymi na wejście do galerii oraz do poszczególnych sklepów będą proszone o zachowanie bezpiecznego dystansu (2 m).

Informacja i komunikacja z klientem – o sposobie działania centrum handlowego dowiemy się z jego strony www, kanałów społecznościowych oraz w trakcie wizyty.

• O zasadzie utrzymania społecznego dystansu, zasłaniania ust i nosa, konieczności ubrania rękawiczek w trakcie zakupów i używania płynów dezynfekcyjnych przypominać będą stosowne komunikaty emitowane przez radiowęzeł centrum handlowego.
• Instrukcje zakładania/ zdejmowania maseczki ochronnej, mycia i dezynfekcji rąk znajdziemy na plakatach, ekranach, a także na naklejkach, infografikach i piktogramach rozmieszczonych w kluczowych miejscach obiektu (toalety, weście/ wyjście do obiektu, parkingi, windy, strefy restauracyjne, klatki schodowe, etc.).
• Dotykowe wayfindery wskazujące drogę do ulubionego sklepu zostaną w miarę możliwości pokryte folią antybakteryjną. Tam gdzie nie będzie to możliwe zostaną wyłączone i zastąpione tradycyjną grafiką. Listę sklepów znajdujących się na terenie centrum znajdziemy na stronie www obiektu.
• Plakaty informacyjno-edukacyjne dot. zasad bezpieczeństwa zostaną poustawiane w kluczowych miejscach galerii, tj. wejście/ wyjście, toalety, ciągi komunikacyjne.
• W punktach informacyjnych centrum zostaną zamontowane ścianki z pleksi, a 2 – metrową odległość między klientami w kolejce będą wyznaczały naklejki podłogowe.

Kontakt:
Anna Szmeja, Prezes Retail Institute
e-mail: aszmeja@einstitute.com.pl