Climate Emergency

Gdy w marcu tego roku uruchomiliśmy w Retail Institute program NextGenLab (NGL) poświęcony rozwojowi innowacyjności wiedzieliśmy, że grupa skupionych wokół niego ekspertów będzie musiała zmierzyć się ze stworzeniem odpowiedzi na wiele zjawisk, które determinują przyszłość (nie tylko) retailu. Zdefiniowanie innowacji jako potrzeby zmian umożliwiło nam zbudowanie elastycznej ramy dla programu, która pozwala włączyć do prac Instytutu firmy i ekspertów z różnych branż i środowisk.

W toku dyskusji na temat obszarów wymagających zmian podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu celów i założeń NextGenLab o zagadnienie zrównoważonego rozwoju. Ostatni raport ONZ na temat przyszłości naszej planety wskazuje zagrożenia będące wynikiem krótkowzrocznej i często bezmyślnej działalności człowieka. Greta Thunberg, młoda szwedzka aktywistka, podsumowuje go prostymi słowami: „Jesteśmy w środku szóstego masowego wymierania. Zachodzi ono 10 tys. razy szybciej niż naturalne tempo wymierania. Codziennie z powierzchni Ziemi znika na zawsze 200 gatunków. Erozja gleby. Zanieczyszczenie powietrza. Zagłada owadów. Zakwaszenie oceanów. To wszystko są zmiany, które przyspieszają tylko dlatego, że wydaje nam się, że mamy prawo do naszego stylu życia. Mimo to mało kto wie o tych katastrofach.”

Niestety branża handlowa ma znaczący udział w stale postępującej degradacji środowiska co, nie można wykluczyć, ma wpływ na zmiany klimatyczne. „Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które odczuwa zmiany klimatyczne i ostatnim, które może coś z tym zrobić”, powiedział Barack Obama. Działając w tym duchu Retail Institute chce wykorzystać skupiony wokół projektu NextGenLab potencjał budynków biurowych, centrów i sieci handlowych do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, propagowania wiedzy, kształtowania postaw oraz wzorców.

Dołącz do Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów NextGenLab
Retail Instytut tworzy interdyscyplinarny zespół, którego celem jest opracowanie zasad i reguł, które będą stosowane przez organizacje współpracujące. Nasza działalność ma wymiar informacyjny, edukacyjny, ale i operacyjny. Eksperci RI i firmy zrzeszone w zespole Zrównoważonego Rozwoju NGL skupią się na poszukiwaniu rozwiązań, pomysłów, aby działalność biurowców, centrów i sieci handlowych, stała się mniej uciążliwa dla środowiska. Wykorzystując efekt skali możemy osiągnąć więcej i szybciej przyczyniając się tym samym, w zakresie na który nasze firmy i organizacje mają wpływ, do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zachęcamy do kontaktu organizacje, instytucje, firmy i osoby, których wiedza i rozwiązania mogą zostać wykorzystane w naszym projekcie. Zgłoszenia do programu prosimy składać do 10 czerwca i kierować na adres office@einstitute.com.pl

Program edukacyjno-informacyjny dla klientów centrów i sieci handlowych w Polsce Zapraszamy właścicieli i zarządców biurowców, centrów i sieci handlowych do włączenia się w prace NextGenLab. To pierwszy w Polsce tak kompleksowy program dedykowany poszukiwaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Więcej informacji na temat NGL chętnie prześlemy emailem. W ramach grupy Zrównoważonego Rozwoju będziemy zachęcać biurowce, centra i sieci handlowe do wzięcia udziału w organizowanej przez Retail Institute kampanii społecznej, CSR, której celem jest organizowanie w przestrzeni publicznej budynków biurowych i centrów handlowych wydarzeń aktywizujących lokalne społeczności do przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ochrony środowiska.

Więcej informacji: Anna Szmeja, Prezes Retail Institute