Tarcza Antykryzysowa: pomoc musi być symetryczna

Eksperci Retail Institute: Centra handlowe to złożony ekosystem zależnych od siebie firm, dlatego pominięcie jakiejkolwiek branży w programie Tarczy antykryzysowej wywoła efekt domina. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie pojawiającymi się w przestrzeni medialnej wypowiedziami i artykułami, które antagonizują i ingerują w relacje pomiędzy wynajmującymi a najemcami centrów handlowych.

W trwającej od tygodnia debacie publicznej pomijany jest głos tysięcy przedsiębiorstw, które są zależne od najemców i wynajmujących. To firmy usługowe, serwisowe, producenci, dostawcy, firmy transportowe i wiele innych. Z racji zamknięcia centrów handlowych i wstrzymania działalności handlowej najemców, przedsiębiorstwa te walczą o przetrwanie. Nie sposób dziś wartościować, kto powinien otrzymać większe wsparcie – dla każdej ze stron jest ono na wagę przetrwania, ale pominięcie potrzeb jakiejkolwiek z grup wywoła katastrofalne skutki.

Sieci handlowe walczą dziś przede wszystkim o utrzymanie zatrudnienia, obniżenie kosztów stałych funkcjonowania i upłynnienie niesprzedanego towaru. Wynajmujący nadal ponoszą wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem centrów handlowych, takie jak podatki od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, media, serwisy sprzątające, koszty ochrony i wiele innych, w tym zobowiązania w stosunku do banków. Od 16 marca br. właściciele galerii handlowych lawinowo zaczęli otrzymywać pisma od najemców informujące o wstrzymaniu się od płatności zobowiązań czynszowych za bieżący miesiąc. Banki oczekują spłaty należności kredytowych. Podwykonawcy wypatrują w tym zamieszaniu końca kryzysu i możliwości powrotu do świadczenia usług na rzecz jednych lub drugich. To właśnie oni w pierwszej kolejności stracili kontrakty i przychody.

Apelujemy o rozważne działania, które uszanują potrzeby wszystkich podmiotów dotkniętych kryzysem. Wzywamy rząd do stworzenia programu pomocowego, który w symetryczny sposób będzie wspierał zarówno najemców jak i wynajmujących oraz wszystkie firmy tworzące złożony ekosystem 500. centrów handlowych w Polsce.