Rozwój innowacyjności priorytetem dla branży retail

Do projektu Retail Institute dedykowanego poszukiwaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań (nie tylko) w retailu dołączają kolejne centra i sieci handlowe. RI, wspólnie z liderami branży handlowej, systematycznie rozwija program, który w realny sposób wspiera firmy w rozwoju innowacyjności.

Największym wyzwaniem dzisiejszych czasów jest umiejętność podążania za dynamicznymi zmianami społecznymi i kulturowymi wywołanymi m.in. przez: nowe technologie, wszechobecność urządzeń mobilnych, media społecznościowe oraz digitalizację. Program NextGenLab wspiera uczestników projektu w wypracowaniu zmian, które mają szansę zmienić percepcję na dalszy rozwój handlu.

Dziś jedną z największych barier we wdrażaniu zmian w firmach jest bariera finansowa. Uczestnicy programu NextGenLab zakładają więc wspólne projektowanie rozwiązań oraz wykorzystanie efektu skali. To zupełnie nowe podejście w branży. Projekt NextGenLab jest kwintesencją idei Instytutu – organizacji tworzącej programy przełamujące utarte schematy, skupiającej ekspertów i firmy wokół wspólnych wyzwań, skoncentrowanej na tym co ważne i aktualne”, wyjaśnia Anna Szmeja, prezes Retail Institute.

Udział w NextGenLab do tej pory potwierdzili właściciele i zarządcy blisko 50 centrów handlowych, w tym firma Metro Properties. Aktywną rolę w programie zapowiedział również zespół IMS SA, który w ramach projektu chce rozwijać obszary związane z nowoczesnymi sposobami budowania pozytywnych doświadczeń w komercyjnej przestrzeni publicznej.

Zespół METRO PROPERTIES dołączył do programu NextGenLab ponieważ jest on spójny z misją naszej firmy jaką jest nowatorskie i odpowiedzialne podejście do projektów. Chcemy zawsze być na bieżąco ze światowymi nowościami i branżowymi trendami, a dzięki ściślejszej współpracy z przedstawicielami zarządców nieruchomości handlowych liczymy na wymianę doświadczeń w stosowaniu nowych rozwiązań. Będziemy również brali czynny udział w wypracowywaniu pomysłów, które później będą wdrażane w życie. Zmieniające się potrzeby i wymagania klientów oraz najemców, stawiają duże wyzwania również dla Zarzadców Centrów Handlowych, dlatego tego typu projekty są potrzebne i ważne. Dają nam realną możliwość wpływu na rozwój branży i czynne w niej uczestnictwo, zgodnie z potrzebami rynku”, powiedziała Renata Kinde-Czyż, Prezes Metro Properties

Retail Institute chce zakończyć rozmowy z potencjalnymi uczestnikami programu do 5. października. Pierwsze warsztaty strategiczne, które zaplanowano na październik, zostaną poświęcone m.in. na potwierdzenie założenia programu, określenie priorytetów na lata 2018-2022 i wyznaczenie zespołów projektowych. RI chce wdrażać 1-2 rozwiązania rocznie w gronie współpracujących firm. Jednym z pierwszych projektów grupy będzie prawdopodobnie zaprojektowanie systemu, który pozwoli centrom handlowym wykorzystać mechanikę i potencjał rozwoju eCommerce. Partnerem medialnym programu jest retailnet.pl oraz Magazyn Shopping Center Poland.