Retail Institute wprowadza stały monitoring zachowań i nawyków zakupowych klientów

Retail Institute, RI, to ośrodek badań i analiz oraz innowacji dla ekspertów z branży retail. We współpracy z grupą blisko 140 centrów handlowych w Polsce tworzymy kompleksowe analizy: odwiedzalności, obrotów, OCR/ affordability oraz kosztów zarządzania centrami handlowymi. Od dwóch lat rozwijamy Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji aby wspierać współpracę pomiędzy środowiskami akademickimi oraz nowych technologii i innowacji z firmami związanymi z branżą retail. Dziękujemy za to, że od blisko 5 lat możemy z Państwem współpracować!

Nie osiadamy na laurach, nie poprzestajemy na tym co już wspólnie osiągnęliśmy. Od października w Retail Institute trwają prace i modernizacje naszych systemów informatycznych, dzięki którym raporty ReIndex już niedługo będą tworzone w środowisku nowoczesnych rozwiązań BI, najnowszych narzędzi do analizy danych, aby jeszcze szybciej i świadomiej podejmować decyzje. Zmiana systemów IT pozwoli nam również wdrożyć kolejny, dawno oczekiwany Index. Wspólnie z firmą Consumer Intelligence uruchomimy już w styczniu 2021 roku stały monitoring zachowań i nawyków zakupowych Polaków, Omni-Index.

Omnichannel Index, OMNI_Index, uzupełni informacje zawarte dziś w Raportach TO ReIndex o wiedzę dot. dynamiki sprzedaży we wszystkich kanałach sprzedaży. Państwa potrzeba stała się dla nas ogromną motywacją i wyzwaniem aby patrzeć na handel całościowo, w bardziej kompleksowy sposób. W toku rozmów i dyskusji prowadzonych w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab przekonaliśmy się jak ważny dla branży retail jest monitoring wyników poszczególnych kategorii produktowych we wszystkich kanałach, szczególnie porównanie sprzedaży online z wynikami z centrów handlowych jak i popularnych sieci dyskontów. Indeks będzie nie tylko ważnym elementem budowania wiedzy na temat handlu w Polsce, ale i kształtowania rzetelnej wiedzy na temat roli i znaczenia wszystkich kanałów sprzedaży w kraju.

Omni-lndex: Monitoring zachowań i nawyków zakupowych Polaków

Miesięczne wskaźniki Omni_Index
Dostęp do Raportów będzie możliwy z poziomu interaktywnego kokpitu, który pozwoli Państwu tworzyć własne raporty i porównywać wybrane kryteria analizy. Raporty będą uzupełnieniem comiesięcznych publikacji TO ReIndex i pogłębią Państwa wiedzę dot. dynamiki sprzedaży danej kategorii produktowej, we wszystkich badanych kanałach sprzedaży w całej Polsce. W raporcie pojawią się również informacje dot. wieku i płci konsumentów co pozwoli lepiej rozumieć zachowania i zwyczaje zakupowe Polaków. Indeksy będą publikowane od stycznia 2021 roku. Przez okres ok 9 miesięcy będą miały charakter indeksów uczących się, a to oznacza, że forma przedstawiania danych, algorytmy liczące i agregujące dane mogą ulegać w tym okresie korektom.

W I fazie badanie będzie realizowane na grupie 50 000 osób, w kolejnej 100 000 osób z całej Polski i w oparciu o dane pozyskiwane przez Consumer Intelligence z paragonów. Jako, że w każdym miesiącu próba badawcza będzie nieco inna, analizę uzupełni opis socio-demograficzny uczestników badania, wskazujący rozkład w poszczególnych segmentach oraz odchylenia od tzw. w stosunku do socjografii wg GUS jak również % stałej reprezentacji w próbce liczonej jako cumul. z 24 miesięcy.

Raport Super Omni_Index pokazuje zachowania klientów w podstawowych miejscach i kanałach sprzedaży oraz odpowiada m.in. na pytania o to:

 • Kto kupuje (płeć, wiek)
  • kobiety, mężczyźni
  • Wiek
   Mniej niż 18 lat
   18-24 lata
   25-29
   30-39
   40-49
   50-59
   60 lat i więcej
 • Gdzie kupuje – centra handlowe, sklepy internetowe, dyskonty (np. Lidl, Biedronka, etc.)
 • Co kupuje – które kategorie Polacy kupują w danym kanale sprzedaży? Wyniki prezentowane dla 21 branż, w sposób spójny z metodologią badania TO ReIndex aby raporty były porównywalne.
 • Ile wydaje w danym kanale (per dana kategoria) ?
 • Jaka jest dynamika zmiany w czasie?
 • Po okresie ok 12 miesięcy rozszerzymy Raport o analizy w 6 regionach i największych aglomeracjach

Zachęcam Państwa do kontaktu i rozmowy. Chętnie omówimy założenia projektowe w trakcie rozmowy online w dogodnym dla Państwa terminie.