Retail Institute uruchamia NextGenLab dla retailu

Retail Institute podjął decyzję o uruchomieniu projektu pod nazwą NextGenLab, dedykowanego wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w retailu. Naszym celem jest stworzenie programu, który w realny sposób będzie wspierał firmy w rozwoju innowacyjności i zainicjuje proces dynamicznych zmian.

NextGenLab jest programem celowym dla branży retail. Rada Strategiczna RI oraz uczestnicy projektu wspólnie określą wytyczne i zakres poszukiwanych rozwiązań definiując obszary, w których niezbędne jest nowoczesne spojrzenie i rozwiązania. To jest czas, w którym mamy zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi dlatego prace w NextGenLab rozpoczynamy od cyklu spotkań pod nazwą „z innej perspektywy” poświęconych zrozumieniu potrzeb i wymagań najemców centrów handlowych, poznaniu ich strategii i planów oraz aspiracji, które staną się motorem przemian obiektów handlowych.

Konferencje „z innej perspektywy” odbędą się w formule cyklicznych, przedpołudniowych spotkań dla kadry zarządzającej centrów i sieci handlowych. Wydarzenie będzie stanowiło dużą dawką wiedzy, informacji oraz inspiracji do tego aby spojrzeć na branżę retail z perspektywy kluczowych najemców i marek mających strategie globalne. W gronie wyłącznie przedstawicieli centrów i sieci handlowych będziemy rozmawiać o tym co ważne i kluczowe dla rozwoju retailu w Polsce.

Czytaj więcej