Rebranding Retail Institute

Retail Institute zakończył trwający blisko pół roku rebranding, dzięki któremu organizacja zyskała nowoczesny i wyrazisty charakter. Mający niespełna trzy lata Instytut zyskał zarówno nową nazwę jak i logo, stronę internetową oraz aplikację i platformę dla projektu benchmarków, ReIndex oraz RTI.

„Rebranding to nie tylko zmiana logotypu i elementów składających się na identyfikację wizualną firmy. W przypadku całego procesu, to co najważniejsze tak naprawdę pozostaje niewidoczne dla oczu. Całość prac jest wynikiem strategicznych zmian zachodzących w organizacji, poszukiwania przez nią tożsamości, elementów wyróżniających i przestrzeni do dalszego rozwoju. W trakcie prac gruntownie została przemyślana rola i wizja rozwoju RI. Przypisane cechy i wartości, które tworzą DNA organizacji, odzwierciedlają naszą osobowość, aspiracje i umożliwiają zarówno nam jak i firmom partnerskim, utożsamienie się z budowaną przez nas organizacją”, powiedziała Anna Szmeja, Prezes.  

Retail Institute to ośrodek dialogu, badań i analiz oraz dobra przestrzeń do dyskusji dla ekspertów z branży retail. Nowa odsłona organizacji podkreśla więc wiedzę i doświadczenie zaangażowanych w jej budowę ekspertów i firm partnerskich. Dzięki jasnemu układowi nowej strony internetowej jej użytkownicy są w prosty sposób nawigowani przez szeroki wachlarz usług i projektów Instytutu. Całość przeplatają zdjęcia, które nadają butikowego, nieszablonowego charakteru.

Projekt rebrandigu zrealizowała w całości firma ARPI Network oraz studio design Michała Korolca.