Raport Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Stanowisko Retail Institute 

Analiza raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/mpit-nie-rekomenduje-zmian-ws-ograniczenia-handlu-w-niedziele) dotycząca wpływu zakazu handlu zaskoczyła ekspertów Retail Institute przede wszystkim fundamentalnymi brakami.

Po pierwsze: brak szerokiego spojrzenia na handel jako taki. Raport MPiT analizuje przede wszystkim rynek artykułów spożywczych, który stanowi ok 50% sprzedaży detalicznej w Polsce. Dla porównania, w analizach RI jest to raptem jedna z aż 19 różnych kategorii, które monitorujemy badając zachodzące na rynku zjawiska. Tym samym w Raporcie MPiT nie widzimy wpływu zakazu handlu w niedziele na wyniki spółek: modowych, aptek, zdrowia i urody, elektroniki, artykułów dziecięcych, sportowych, etc.

Po drugie: brak wykorzystania analiz wpływu zakazu handlu w wyniki przedsiębiorstw rozwijających się na terenie +500 centrów handlowych tj. sieci handlowo-usługowych (niespożywczych) operujących na ich terenie.

Po trzecie: brak analiz i głosu organizacji branżowych i eksperckich, mających wiedzę i informacje na temat wyników branży handlowej tj.: POHID, Lewiatan, PRCH oraz Retail Institute.

Po czwarte: brak analiz wpływu nowego prawa na sektor transportowy oraz logistyczny jak również rzetelnej analizy dot. zatrudnienia i tego kto zyskał, a kto stracił na nowej regulacji.

Po piąte: brak reprezentatywnych dla całego sektora przykładów. Wskazanie doskonałych wyników firm: Żabka, Carrefour czy AmRest, które mają uzasadniać tezę o braku negatywnych skutków zakazu handlu w niedziele na kondycję firm uważamy za nieroztropne. Są to firmy, które w ciągu ostatnich lat przeznaczyły ogromne środki na rozwój i inwestycje, dzięki czemu, pomimo zakazu handlu w niedziele, nadal osiągają satysfakcjonujące wyniki.

Po szóste: brak logiki i wskazywanie na nieistniejące korelacje. W naszej opinii zakazu handlu w niedziele nie jest ani najważniejszym ani nawet dominującym czynnikiem, który wpłynął na rozwój sektora eCommerce czy turystyki w Polsce. Eksperci Retail Institute nie wyjaśniają zjawisk makro i mikroekonomicznych pogodą – powoływanie się na nią uważamy za nadużycie, niezależnie od tego czy jest przyczyną domniemanych spadków czy wzrostów.

W opinii Rady Ekspertów sześć wskazanych powyżej braków wystarczy, aby uznać publikację za niepełną i niewystarczającą do tego, aby dokonać rzetelnej oceny wpływu zakazu handlu w niedziele, a co za tym idzie, rekomendować utrzymanie lub cofnięcie zakazu handlu w niedziele.