Przedstawiciele sieci handlowych w Radzie Ekspertów RI

Do Rady Ekspertów Retail Institute dołącza szerokie grono ekspertów z zakresu rozwoju i ekspansji sieci handlowych: Katarzyna Dąbrowska (Douglas Polska), Małgorzata Gabryś (OTCF/ 4F), Barbara Has (Orsay), Katarzyna Kopyra (Maxi ZOO), Joanna Jóźwiak (CCC SA), Urszula Sekuła (EMPIK SA), Marcin Rydz (Grupa VISTULA), Paweł Korobacz (YES Biżuteria), Wioletta Marona-Chrobot (Brandbq/Medicine, Bytom S.A), Dariusz Zająkała (iSpot Apple Premium Reseller) oraz Marek Jamroż (dawniej grupa LPP). 

O ile Rada Strategiczna Instytutu określa wizję i koryguje kierunki działań, aby stworzyć przestrzeń do wypracowania nowych idei, tak Rada Ekspertów inicjuje, recenzuje i odpowiada za przebieg merytorycznych prac Instytutu.

Dziś branża retail ma zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi. Stoimy przed ogromnym wyzwaniem jakim jest zaprojektowanie zmian, które będą odpowiedzią na to co dzieje się w otoczeniu społecznym, politycznym czy ekonomicznym biznesu. Wspólnie z członkami Rady Ekspertów patrzymy na przyszłość retailu ambitnie i w gruncie rzeczy nie podzielamy promowanych szeroko wizji przekształcenia centrów w nowoczesne showroomy czy mające dominującą rolę rozrywkową obiekty. Oczywiście – te funkcje będą ważne, może nawet kluczowe, ale nie zastąpią generycznych jakim jest handel i usługi. Jak będzie wyglądał proces zakupu – to już zadanie dla grupy projektowej NextGenLab – bo to, że się zmienia, już widzimy np. na rynkach azjatyckich. Czy na tę zmianę będziemy mieli wpływ, czy dokona się poza nami, zależy już wyłącznie od nas, powiedziała Anna Szmeja, Retail Institute.

Fundamentem projektów Retail Institute jest rzetelna wiedza na temat zmian zachodzących na rynku. Dzięki tworzonym w grupie blisko 130 centrów handlowych benchmarkom ReIndex: odwiedzalności, obrotów oraz OCR, a także współpracy z zespołami centrów i sieci handlowych odpowiedzialnymi za rozwój, organizacja analizuje trendy i szuka inspiracji do dalszych działań. Dołączenie do Rady Ekspertów RI przedstawicieli kluczowych sieci handlowych potwierdza obrany kierunek budowania silnej, eksperckiej organizacji opiniotwórczej w Polsce.

Od kilku miesięcy rozmawiamy właściwie codziennie. Chcemy włączyć w inicjowany przez nas nurt zmian jak najwięcej firm, zarówno centrów jak i sieci handlowych. Naszym celem jest otwarcie debaty na wiele ważkich tematów, tj. zakaz handlu w niedziele, zasadność wprowadzenia stałych terminów wyprzedaży w Polsce czy możliwość wypracowania systemu wymiany informacji pomiędzy centrami i sieciami handlowymi dot. kluczowych parametrów oceny efektywności naszych sklepów. Dyskusje to jednak nie wszystko. Wypracowane w grupie NextGenLab idee, w miarę możliwości, stopniowo powinny być dalej wdrażane systemowo przez zespół Retail Institute”, powiedziała Katarzyna Kopyra, Expansion Manager Maxi Zoo. 

Do Retail Institute można dołączyć włączając się aktywnie w prowadzone przez organizację projekty strategiczne: ReIndex oraz NextGenLab.