Powiększa się Rada Ekspertów Retail Institiute

Do Rady Ekspertów Retail Institute dołączyli kolejni przedstawiciele czołowych firm z branży retail. Obecnie Rada liczy 25 ekspertów, którzy zawodowo zajmują się zarządzaniem i rozwojem centrów handlowych w Polsce i regionie Europy Centralnej i Wschodniej.

Do grona Rady Ekspertów RI weszli: Anna Malcharek (Gemini Holdings), Karol Bartos (Atrium European Real Estate), Renta Kinde-Czyż (Metro Properties), Karel Zeman (CBRE Global Investors), Anna Duchnowska (Invesco), Leszek Sikora (ECE Projektmanagement), Tomasz Skuza (EPP Property Management), Monika Pyszkowska (ECE Projektmanagement), Agnieszka Tomczak-Tuzińska (Apsys Polska) i Dominik Piwek (NEPI Rockcastle).

Rada Ekspertów odpowiada za przebieg merytorycznych prac Instytutu oraz budowanie programów inkluzyjnych dla ekspertów związanych z handlem.

– Retail Institute ma niespełna trzy lata. W tak krótkim czasie, dzięki ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu ekspertów i firm, stworzyliśmy stabilny fundament dla dalszego rozwoju organizacji. Fundamentem tym są wiedza oraz innowacje. – mówi Anna Szmeja, Prezes Retail Institute.

Według ekspertów RI, w dobie dynamicznych zmian: prawnych, społecznych i technologicznych rzetelne mierniki efektywności tworzone przez Instytut, pozwalające na stałe monitorowanie odwiedzalności i obrotów centrów handlowych, ale także wysokości stawek czynszowych i kosztów wspólnych są niezbędne do efektywnego zarządzania. Analiza tych danych pozwala również wyłowić zmiany zachowań konsumenckich a co za tym idzie odpowiednio na nie reagować.

– Dziś w projektach Retail Institute uczestniczy ponad 120 centrów i 35 sieci handlowych. Grupa ta stale rośnie, a wiedza i dogłębna analiza wyników tak znaczącego portfolio firm jest punktem wyjścia do dalszych inicjatyw. W gronie ekspertów określamy trendy, z którymi centra i sieci handlowe będą musiały się zmierzyć w perspektywie 3-5 lat. Wiemy doskonale, że BEZ innowacji nie ma mowy o dalszym rozwoju. – dodaje Anna Szmeja.

Z wiedzy zawartej w raportach i benchmarkach Instytutu (projekt ReIndex) korzysta ponad 700 osób odpowiedzialnych za zarządzanie i rozwój. Uruchomiony w marcu tego roku program NextGenLab zrzesza firmy i profesjonalistów wokół idei budowania inteligentnej, wielofunkcyjnej i dopasowanej do potrzeb i aspiracji klientów, miejskiej przestrzeni handlowo-usługowo-rozrywkowej. Program adresowany jest również do innowatorów, firm technologicznych, którym Retail Institute pomaga w dopasowaniu ofertowanych rozwiązań do potrzeb branży i wdrożeniach.
Firmy zainteresowane dołączeniem do programów Retail Institute zapraszamy do kontaktu.