Raport OCR już dostępny !

Po wielu miesiącach rozmów i pracy, zespół Retail Institute opublikował pierwszy raport zawierający analizę wysokości stawek czynszowych i kosztów wspólnych oraz wskaźników affordability, OCR, dla 19 różnych branż handlowych i usługowych rozwijających się na terenie centrów handlowych. To już kolejne, po analizach odwiedzalności (FF ReIndex) oraz obrotów (TO ReIndex), parametry wdrażane przez RI oraz jednocześnie jedyne takie w Polsce.

Wskaźnik OCR (Occupancy Cost Ratio) jest jednym z podstawowych narzędzi, a wg wielu ekspertów jedynym, który pozwala dokonać rzetelnej oceny stabilności finansowej najemcy centrum handlowego. Pokazuje relację czynszu i kosztów wspólnych do obrotów i równie często co w rozmowach na temat stawek czynszowych stosowany jest przez agencje ratingowe do oceny potencjału inwestycyjnego centrów handlowych.

Nowe analizy OCR stanowią uzupełnienie raportu TO ReIndex. Uczestnicy projektu ReIndex będą tym samym czasie mogli śledzić zmiany obrotów 19 różnych branż, np. mody damskiej, męskiej, obuwia czy elektroniki, oraz ich kondycji finansowej. Zarządcy i inwestorzy otrzymują od RI narzędzie, które będzie wspierało rozmowy na temat wysokości czynszów i opłat kosztów wspólnych.

„Pracując nad metodologią OCR staraliśmy się uwzględnić wszystkie najważniejsze uwarunkowania podpisywanych pomiędzy wynajmującym a najemcą umów najmu. Publikowane OCRy traktujemy jako wskaźniki uczące się, a to oznacza, że nie wykluczamy zmian w metodologii ich liczenia w przyszłości”, powiedziała Anna Szmeja, Prezes Retail Institute.

W raportach TO & OCR ReIndex, zespół Retail Institute będzie publikował również dane dotyczące wysokości stawek czynszowych i kosztów wspólnych, ujętych w formie jednej wartości liczbowej. „Czy jest dziś bardziej pożądana na rynku informacja niż wysokość czynszów i kosztów wspólnych? W RI mamy dane z ponad 65 centrów handlowych, analizowane od stycznia 2017 roku do bieżącego miesiąca, co czyni te informacje w pełni reprezentatywnymi i aktualnymi. Jestem bardzo dumna z tego, że wspólnie z Uczestnikami projektu ReIndex zdecydowaliśmy się na ten odważny krok. Wierzę, że centra i zarządcy skupieni wokół projektów Retail Institute będą dalej konsekwentnie wyznaczać nowe standardy wymiany informacji, a to bez wątpienia przełoży się na dalszy rozwój branży retail”, powiedziała Anna Szmeja.