Centrum transferu wiedzy i innowacji NextGenLab

Retail Institute to ośrodek badań i innowacji dla sektora centrów i sieci handlowych. Organizacja stworzyła centrum transferu wiedzy i innowacji NextGenLab, w ramach którego eksperci poszukują nowego spojrzenia na retail i stojące przed branżą wyzwania. Dzięki włączeniu w prace przedstawicieli centrów i sieci handlowych, jednostek akademickich, NGO-sów i młodych firm technologicznych, działalność centrum zaowocuje przyswojeniem nowoczesnych rozwiązań i technologii przez retail oraz wzrostem innowacyjności firm.

W 2020 roku prace centrum NextGenLab będą koncentrować się na realizacji pionierskiego programu Challenger 2.0, który nastawiony jest na pobudzenie kreatywności, przełamywanie schematów, dostrzeżenie przez sektor handlowy nowych szans i możliwości. W trakcie 10-dniowych warsztatów design thinking (na które zapraszamy centra i sieci handlowe, a także osoby między 22 a 30 rokiem życia, studentów, absolwentów szkół wyższych, młodych pracowników naukowych, NGO-sy oraz start-upy), powstanie unikatowy bank innowacji i pomysłów, będących odpowiedzą na wyzwania i trudności retailu. Dzięki wsparciu mentorów i ekspertów z Retail Institute najlepsze idee zostaną wdrożone w firmach biorących udział w programie. Włączenie w cały proces funduszu VC zagwarantuje najlepszym szansę na pozyskanie finansowania rozwoju.

W 2020 roku prace w centrum NextGenLab będą prowadzone między innymi w obszarach: 

  • zrównoważonego rozwoju;
  • energetyki opartej o odnawialne źródła / zero waste / circular economy;
  • personalizacji / indywidualizacji usług przez obiekty i firmy handlowe;
  • Customer Experience;
  • Non-shopping Space;
  • i wielu innych.

Nasza działalność ma wymiar informacyjny, edukacyjny ale i operacyjny / wykonawczy. Wszystkie rozwijane w centrum transferu wiedzy i innowacji NextGenLab rozwiązania muszą spełniać wysokie standardy jakościowe, a ich skuteczność zostać potwierdzona testami i pilotażami. Start-upy, które ukończą z wyróżnieniem program Challenger 2.0 otrzymają od RI certyfikat jakości i wsparcie w promocji / komercjalizacji rozwiązań. Challenger 2.0 to również społeczność studentów, absolwentów i młodych pracowników akademickich wiążących ścieżkę rozwoju i kariery z innowacjami w retailu. Uczestnicy programu otrzymają wiedzę o branży handlowej, nowoczesne narzędzia tworzenia innowacji, pełne wsparcie ekspertów, mentorów, a także porady prawne i biznesowe. Nagrodą dla najlepszych będzie możliwość podpisania umów współpracy z zainteresowanymi centrami i sieciami handlowymi, a tym samym czerpanie z tego tytułu korzyści. Nawiązane w trakcie programu relacje otworzą osobom z potencjałem drzwi do procesów rekrutacyjnych.

Dla kogo?

Centra i sieci handlowe

Zapraszamy firmy widzące potencjał w innowacjach i nowych technologiach, chcące tworzyć miejsca, usługi i rozwiązania będące odpowiedzią na aspiracje i potrzeby nowych generacji klientów. Udział płatny, przygotowaliśmy również atrakcyjne propozycje sponsoringu programu.

Studenci, absolwenci, młodzi pracownicy naukowi

Zapraszamy osoby otwarte, kreatywne, przedsiębiorcze, potrafiące myśleć krytycznie i konstruktywnie, lubiące pracować w grupie, mające 22-30 lat. Rekrutacja do programu Challenger 2.0 trwa do 20 marca 2020r. Krótki film (2-3 min.) z autoprezentacją prosimy przesłać na office@einstitute.com.pl. Honorujemy również CV.

Młode firmy technologiczne

Zapraszamy firmy chcące zaprezentować się w trakcie kameralnych spotkań z decydentami branży retail. Najciekawszym pomożemy wyskalować biznes i dopasować go do realnych potrzeb i oczekiwań retailu. Przeprowadzimy pilotaże i testy, aby zweryfikować reakcje użytkowników i skorygować proponowane rozwiązania przed wprowadzeniem ich szerzej na rynek. Certyfikat jakości RI potwierdzi najwyższą jakość usług, efektywność i użyteczność. Retail Institute pomoże wybranym skomercjalizować i wypromować rozwiązania w grupach docelowych klientów.

NGOs

Zapraszamy do włączenia się w prace centrum transferu wiedzy i innowacji organizacje eksperckie, których wiedza, doświadczenie i know-how mogą przyczynić się do rozwoju innowacyjności.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w prace Retail Institute.
Więcej informacji: Anna Szmeja, Prezes Retail Institute (aszmeja@einstitute.com.pl)