Analiza Traffic dla sieci handlowych

W toku rozmów prowadzonych z sieciami handlowymi zrzeszonymi wokół projektów i wydarzeń Retail Institute, RI, powstała inicjatywa stworzenia narzędzia cotygodniowej analizy traffic kluczowych sieci handlowych.

Dziś Retail Institute, w grupie ponad 130 centrów handlowych, analizuje frekwencję CH biorąc pod uwagę trzy główne parametry mające wpływ na odwiedzalność: wielkość centrów, lokalizację oraz typ ich oferty. Dzięki raportom FF ReIndex możemy na bieżąco, raz w tygodniu, analizować wpływ zakazu handlu w niedziele na wyniki, ale i doradzać firmom w budowaniu strategii rozwoju.

Tworzone raporty nie odpowiadają jednak na pytania o to, które branże są motorem odwiedzin klientów CH i dlaczego duża grupa kluczowych sieci handlowych odnotowuje spadki wejść do lokali znajdujących się w centrach. Na ile są to zjawiska wynikające ze specyfiki danej sieci, a w jakim stopniu wynikają ze zmiany nawyków i zachowań klientów galerii handlowych. Po bliższym przyjrzeniu się zjawisku i pogłębieniu rozmów w grupie ponad 30 firm uznaliśmy, że analizy traffic mogą stać się ważnym źródłem informacji o kierunkach rozwoju retailu.

Zapraszamy do współpracy sieci handlowe chcące wziąć podjąć stałą współpracę z Retail Institute. Szczególnie ciepło zapraszamy przedstawicieli branży fashion, ale i usług, rozrywki oraz kawiarnie i restauracje. Chcąc podjąć współprace z RI firmy zobowiązują się do systematycznego raportowania, w każdy poniedziałek, tygodniowej, dziennej liczby wejść:

  • do lokali zlokalizowanych na terenie całej Polski
  • do e-sklepu oraz liczby transakcji e-commerce (opcjonalne, ale zalecane)

Więcej informacji: office@einstitute.com.pl

Zapraszamy do współpracy spółki technologiczne, których rozwiązania mogą być wdrażane w sieciach handlowych, nie posiadających do dziś systemów liczących klientów.