FORUMUŁA

Spotkania w formie debat, warsztatów, case studies i prezentacji odbywające się w Warszawie, a docelowo również w głównych miastach w Polsce. Tematem naszych spotkań są wyzwania stojące przed zarządami centrów i sieci handlowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii, innowacji oraz rozwiązań e-commerce. Coraz więcej konsumentów, tzw. Generacji C, korzysta na co dzień z internetu, smartfonów i urządzeń mobilnych do komunikacji, rozrywki oraz załatwienia najważniejszych życiowych spraw. Nowoczesny handel: w centrach, na ulicach i w internecie musi uwzględniać ten trend jak również rosnącą potrzebę personalizowania doświadczeń klientów i zmieniających się nawyków zakupowych.
Zarządcy powinni szukać synergii i elementów wspólnych pomiędzy obiektami tradycyjnymi, jakimi są centa handlowe, a nowoczesnymi platformami i sklepami sprzedaży on-line aby stać się przedsiębiorstwami innowacyjnymi. Pomiędzy świadomością potrzeby a umiejętnością wdrażania efektywnych programów, technologii i rozwiązań jest jednak ogromna przepaść. Zadaniem zespołu współpracującego z Instytutem Nowych Technologii i Innowacji będzie stworzenie pomostu, który bezpiecznie przeprowadzi firmy przez proces transformacji i zmian.
Rezultatem pracy Instytutu będą analizy, artykuły, wspólne publikacje, raporty, opracowania, badania. Materiały z podsumowaniem spotkań będą dostępne w e-bibliotece dla członków klubu Retail & e-Commerce, publikowane całościowo lub w zakresie wniosków na łamach pism partnerów medialnych Instytutu.

DLA KOGO

Kadra zarządzająca i operacyjna zespołów mających realny wpływ na wykorzystanie nowych technologii i rozwiązań w centrach i sieciach.

JAK CZĘSTO

Tak często jak członkowie grupy tego oczekują, ale nie rzadziej niż 4 razy w roku.

JAK PRACUJEMY?

Spotykamy się, poznajemy, rozmawiamy na najważniejsze tematy i zagadnienia, włączamy w nasze prace współpracowników, znajomych, partnerów w biznesie i ekspertów. Poszukujemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania, źródeł wiedzy, informacji i inspiracji, dzielimy się doświadczeniami i kontaktami. Ważnym elementem naszych spotkań są prezentacje i wykłady, otwarte dyskusje z ekspertami spoza branży, których doświadczenie i rozwiązania są kluczem do przełamania utartych schematów działań.

DOŁĄCZ i ZYSKAJ
Karta Klubowa

Udział w spotkaniach nie wymaga dodatkowych opłat dla firm posiadających złotą lub srebrną kartę klubową. Jeżeli w trakcie pracy naszej grupy pojawiają się dodatkowe koszty, np. honorarium dla ekspertów, to spotkania z ich udziałem będą dodatkowo płatne lub obniżą kwotę rocznego abonamentu wykupionego przez firmę na dany rok. Jeżeli będzie to badanie to jego koszty zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy firmy, chcące wziąć w nim udział. Materiały końcowe, główne wnioski jak i zakres badań, będą dostępne dla członków klubu Retail & e-Commerce w e-bibliotece, publikowane całościowo lub w zakresie wniosków na łamach pism partnerów medialnych Instytutu.