FORMUŁA

Spotkania w formie debat, warsztatów, case studies i prezentacji odbywające się w Warszawie, a docelowo również w głównych miastach w Polsce. Tematem naszych spotkań jest możliwość zastosowania nowoczesnych rozwiązań e-commerce, które mogą z sukcesem być stosowane w centrach handlowych i firmach handlowo-usługowych. Wspieramy rozwój firm pokazując możliwości wykorzystania innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych, w tym sieci Internet oraz sprzętu i oprogramowania, w codziennym funkcjonowaniu biznesu.
Chcemy wspólnie propagować dobre rozwiązania oraz szukać synergii i elementów wspólnych pomiędzy obiektami tradycyjnymi, jakimi są centa handlowe, a nowoczesnymi platformami i sklepami sprzedaży on-line wspierając innowacyjny model zarządzania.
Rezultatem pracy Instytutu będą analizy, artykuły, wspólne publikacje, raporty, opracowania, badania. Materiały dostępne dla członków klubu Retail & e-Commerce, publikowane całościowo lub w zakresie wniosków na łamach pism partnerów medialnych Instytutu.

DLA KOGO

Kadra zarządzająca i operacyjna zespołów mających realny wpływ na wykorzystanie nowych technologii i rozwiązań w centrach i sieciach.

JAK CZĘSTO

Tak często jak członkowie grupy tego oczekują, ale nie rzadziej niż 4 razy w roku.

JAK PRACUJEMY?

Spotykamy się, poznajemy, rozmawiamy na najważniejsze tematy i zagadnienia, włączamy w nasze prace współpracowników, znajomych, partnerów w biznesie i ekspertów. Poszukujemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania, szukamy źródeł wiedzy, informacji i inspiracji, dzielimy się doświadczeniami i kontaktami. Ważnym elementem naszych spotkań są prezentacje i wykłady, otwarte dyskusje z ekspertami spoza branży, których doświadczenie i rozwiązania są kluczem do przełamania utartych schematów działań.

DOŁĄCZ i ZYSKAJ
Karta Klubowa

Udział w spotkaniach nie wymaga dodatkowych opłat dla firm posiadających złotą lub srebrną kartę klubową. Jeżeli w trakcie pracy naszej grupy pojawiają się dodatkowe koszty, np. honorarium dla ekspertów, to spotkania z ich udziałem będą dodatkowo płatne lub obniżą kwotę rocznego abonamentu wykupionego przez firmę na dany rok. Jeżeli będzie to badanie to jego koszty zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy firmy, chcące wziąć w nim udział. Materiały końcowe, główne wnioski jak i zakres badań, będą dostępne dla członków klubu Retail & e-Commerce w e-bibliotece, publikowane całościowo lub w zakresie wniosków na łamach pism partnerów medialnych Instytutu.
Rejestracja on-line.