FORMUŁA

Spotkania w formie grup roboczych, zadaniowych, warsztatowych, z prezentacjami typu case studies odbywające się w Warszawie, a docelowo również w głównych miastach w Polsce. Celem naszych spotkań jest określenie zakresu badań i analiz niezbędnych dziś do tego, aby prawidłowo analizować zmiany i trendy zachodzące na rynku centrów i sieci handlowych oraz e-commerce.
Efektem naszej pracy będą analizy, raporty i badania syndykatowe, do wyników których będą mieli uczestnicy partycypujący w kosztach ich przeprowadzenia. Materiały końcowe, główne wnioski jak i zakres badań, będą dostępne w e-bibliotece dla członków klubu Retail & e-Commerce, publikowane całościowo lub w zakresie wniosków na łamach pism partnerów medialnych Instytutu.

DLA KOGO

Kadra zarządzająca i operacyjna zespołów działów badań i rozwoju, research. Dla osób otwartych, poszukujących nowych rozwiązań i pomysłów, chcących dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz widzących efekt synergii z działań wspólnych wielu podmiotów. 

JAK CZĘSTO

Tak często jak członkowie grupy tego oczekują, ale nie rzadziej niż 4 razy w roku.
Najbliższe spotkania 4 sierpnia, 25 września

JAK PRACUJEMY?

Spotykamy się, poznajemy, rozmawiamy na najważniejsze tematy i zagadnienia, włączamy w nasze prace współpracowników, znajomych, partnerów w biznesie i ekspertów. Poszukujemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania, szukamy źródeł wiedzy, informacji i inspiracji, dzielimy się doświadczeniami i kontaktami. W trakcie pierwszych spotkań określamy zakres przedmiotowy badań i analiz, którymi zajmuje się grupa warsztatowa stworzona z osób pracujących w działań badań, analiz i rozwoju.
Ważnym elementem naszych spotkań są prezentacje i wykłady, otwarte dyskusje z ekspertami spoza branży, których doświadczenie i rozwiązania są kluczem do przełamania utartych schematów działań. 

MODERATOR

Spotkania moderują członkowie Rady Ekspertów, przedstawiciele Instytutu i zaproszeni goście.

DOŁĄCZ i ZYSKAJ
Karta Klubowa

Udział w spotkaniach roboczych nie wymaga dodatkowych opłat dla firm posiadających złotą lub srebrną kartę klubową. Jeżeli w trakcie pracy naszej grupy pojawiają się dodatkowe koszty, np. honorarium dla ekspertów, to spotkania z ich udziałem będą dodatkowo płatne lub obniżą kwotę rocznego abonamentu wykupionego przez firmę na dany rok. Jeżeli będzie to badanie to jego koszty zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy firmy, chcące wziąć w nim udział. Materiały końcowe, główne wnioski jak i zakres badań, będą dostępne dla członków klubu Retail & e-Commerce w e-bibliotece, publikowane całościowo lub w zakresie wniosków na łamach pism partnerów medialnych Instytutu.


Rejestracja on-line.