Nie samą pracą człowiek żyje!! Spotykamy się po pracy, w miejscu, które ma duszę i klimat, aby w rytmie dobrej muzyki zakończyć razem dzień. Doskonała okazja do nawiązania relacji zawodowych i prywatnych, wymiany myśli i opinii …dobrej zabawy! Czasem zwołujemy się spontanicznie, a czasem z większym wyprzedzeniem. To Wy nadajecie Instytutowi rytm!