Członkowie Instytutu mogą włączyć się w prace projektowe lub otrzymać po ich zakończeniu wartościową publikację, raport, case studies lub analizę dostępne w e-bibliotece. W 2015 roku rozpoczynamy pracę nad 4 projektami: